مواد اولیه
جدیدترین محصولات
برندهای مواد اولیه
پودر کاکائو و قهوه
شکلات
شکلات تلخ پارمیدا 60 %
پارمیدا
73,500 تومان
شکلات گالاردو شیری
فرمند
35,000 تومان
شکلات گالاردو تلخ 60 %
فرمند
38,000 تومان
شکلات سفید آیدین
آیدین
40,000 تومان
شکلات کاورلوکس تلخ کارات
گلنان پوراتوس
125,000 تومان
شکلات کاورلوکس سفید کارات
گلنان پوراتوس
110,000 تومان
فیلینگ، گلیز
ویوافیل شاتوت
گلنان پوراتوس
128,000 تومان
کرمفیل کلاسیک کارامل
گلنان پوراتوس
95,000 تومان
فروتفیل توت فرنگی
گلنان پوراتوس
90,000 تومان
کرمفیل کلاسیک شیر
گلنان پوراتوس
89,000 تومان
ویوافیل توت فرنگی
گلنان پوراتوس
98,000 تومان
فوندانت، گامپیست
پودر آماده کیک و ژله
ایزی سافتر تست
گلنان پوراتوس
30,000 تومان
ایزی روگن
گلنان پوراتوس
35,000 تومان
تگرال اسپونچ
گلنان پوراتوس
147,000 تومان
ایزی سافتر همبرگر
گلنان پوراتوس
29,000 تومان
ایزی جو
گلنان پوراتوس
20,000 تومان
ایزی چیاباتا
گلنان پوراتوس
30,000 تومان
تگرال ساتین وانیلی
گلنان پوراتوس
128,000 تومان
تگرال اسپونچ کاکائو
گلنان پوراتوس
155,000 تومان